Ксантелазмата е дегенеративно заболяване на клепачите. Най-често се разполага близо до вътрешния ъгъл на горния или долния клепач, но може да обхване и външните ъгли. Обикновено са симетрични, като могат да засегнат и четирите клепача на двете очи. Показват тенденция към сливане и образуване на плаки с размери до 1,5-2см. Често рецидивират след лечение. Наблюдават се при пациенти с хиперлипидемия, но това не е задължително, тъй като се срещат и при хора с нормални или ниски плазмени нива на холестерол. По-чести са при жените на средна възраст. Ксантелазмите рядко засягат функцията на клепачите, като в повечето случаи става дума само за козметичен дефект. Диагнозата се поставя след преглед при офталмолог или дерматолог. Има няколко варианта за лечение - хирургическа ексцизия (изрязване) с шев, многократна обработка (замразяване) с втечнен азот и аблация с СО2 лазер. При нас може да се възползвате от последните два варианта, като оптималния терапевтичен план се назначава след консултация с дерматолог, а при нужда и с офталмолог.